CPI Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom pomoc przy uruchamianiu instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Nasi doświadczeni serwisanci przeprowadzają również szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dla pracowników Klienta, by zapewnić bezproblemowe korzystanie z urządzeń i instalacji.