Naszym Klientom oferujemy komputerowy system stałego nadzoru nad  pracą urządzeń. W system ten możemy wyposażyć wszystkie urządzenia chłodnicze. System zdalnego nadzoru umożliwia szybkie informowanie o ewentualnych awariach, dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja grupy serwisowej.